Actuele tentoonstelling

Diane Peeters, Natuurlijk

Diane Peeters volgde de opleiding ‘sierkunsten en grafisch ontwerp’ aan het Sint- Lucas Instituut te Antwerpen. Zij tekende en schilderde in verschillende ateliers en deed heel wat ervaring op als interieurstyliste. Zij heeft al 55 jaar tekenen en 30 jaar schilderen op de teller.

Naast de onweerstaanbare drang tot scheppen, legt zij met haar tekeningen haar ziel bloot. Diane tracht enkel het essentiële weer te geven. Energie, concentratie, meditatie, licht en donker zijn belangrijke pijlers in haar werk, die zij alleen tekenend en schilderend kan beleven. In levend model en tekenen ‘en plein air’ ligt haar interesse. Het op zoek gaan naar de juiste lijnen en de belangrijkste vormen om die éne emotie of exact dat moment in de tijd vast te leggen zijn haar grootste uitdagingen.

 

Diane Peeters studied 'decorative arts and graphic design' at the Sint-Lucas Institute in Antwerp. She drew and painted in various studios and gained a lot of experience as an interior stylist. She has been drawing for 55 years and painting for 30 years.
In addition to the irresistible urge to create, she exposes her soul with her drawings. Diane tries to portray only the essential. Energy, concentration, meditation, light and dark are important pillars in her work, which she can only experience through drawing and painting. Her interest lies in living models and drawing 'en plein air'. Her biggest challenges are looking for the right lines and the most important shapes to capture that one emotion or that exact moment in time.IMG_7806 (1)_0.JPG