Actuele tentoonstelling

Bart Daems , Selfreflections

Tegenwoordig lijkt het of we leven in een ‘rationele’ tijd, een tijd van overvloedig denken.

Politici, economen en zakenmensen denken in cijfers, waar aan ze zich vasthouden.

Menig kunstenaar beperkt zich tot een stijl, één stijl.

Zelf werkt Bart als kunstenaar vanuit een tegenovergesteld concept.

Mijn kunst is zonder ‘stijl’, zonder vaste herkenningspunten, eenvoudig en toch vernieuwend.

Het gebruik van verschillende technieken en materialen versterkt de puurheid van het resultaat.

Hij leeft in de schaduw van morgen, beperkt zich niet tot één enkele uitgangspositie,

en treed niet graag in herhaling.

Zijn werken representeren een weerspiegeling van zijn visie, waarin het proces centraal staat, niet de perfectie van het eindproduct.

De werken zijn het gevolg van ideën op on-bepaalde momenten.

De verhalen, die hij verbeeldt, zijn vatbaar voor individuele interpretaties.

Want kunst is en blijft kunst.

Today it appears that we live in a rational time, a time of over-abundant thinking.

Politicians, economists, and businessmen think in terms of numbers, tightly clinging to them.

Many artists reduce their expression to a style, only one style.

As an artist Bart  works from an opposite concept.

His art is without “style”, without rigid points of recognition; it is simple, yet renewing.

The use of various techniques and materials reinforces the purity of the result.

He lives in the shadow of tomorrow, He  does not limit himself to just one starting position, and he does not like repetition.

His work represents a reflection of his vision, in which the process is of central importance, not the perfection of the end product.

His pieces are the result of ideas from un-specific moments.

The stories that I depict are suitable to individual interpretation.

Because art is and will be art.

 

unnamed_1.jpg    IMG-4439_0.JPG 

 IMG-4751.JPG    IMG-4752.JPG