Vorige tentoonstelling

Marc Bernaerts, 'Bij hoogdringendheid'

Marc Bernaerts passie voor kunst heeft hem geleid naar een opleiding aan de kunstacademie van Lier. Waar hij zijn diploma tekenkunst (onder begeleiding van Marc Vervoort en Veerle de Vuyst) en zijn diploma schilderkunst (bij  Barry Camps en Greet Van Autgaerden) behaalde.

Met zijn krachtige figuratieve stijl, geeft hij dagdagelijkse taferelen en gebeurtenissen met een snelle, krachtige toets weet weer te geven. Zijn uitzonderlijk kleurgebruik zorgen voor een wat bevreemdend beeld, dat een zekere afstand schept tuussen de toeschouwer en het werk. Banale, soms confronterende beelden worden met de nodige humor op doek gezet. Alles wat zijn netvlies raakt kan een onderwerp zijn, wanneer het de rijke diversiteit van menselijke ervaringen weerspiegelt. Zijn schilderijen vormen een reflectie van zijn levenservaring en zijn onophoudelijke zoektocht naar het juiste beeld.

Marcs werk was onder andere te zien in het Rivierenhof te  Deurne, de Augustijnskapel in Brasschaat, een groepstentoonstelling te Gent, het cultuurcentrum in Heist op den Berg, en werd geselecteerd bij Komask in de context van 'MarriStories' en op 'Art in a Box' te Boechout.

IMG-2919.jpg

The village, olie op doek, 100x85cm

 

IMG-2923.jpg

Looking good, olie op doek, 70x70cm

IMG-2927.jpg

Run women run, olie op doek, 100x90cm

IMG-2932.jpg

Circus, olie op doek, 100x95cm

 


 

Let op: Deze tentoonstelling is al voorbij


Linda Blokken, 'Moods and Places

MOODS  AND PLACES

The guard I_0.jpg The Guard I, olie op doek, 100x160cm

The Guard II.jpg The Guard II, olie op doek, 100x160cm

The Room.jpg The Room, olie op doek, 100x120cm

Waiting for a drink.jpg Waiting for a drink, olie op doek, 120x100cm

De titel “MOODS AND PLACES” vat eigenlijk al zeer bondig samen wat de gedachte

of de diepere betekenis is bij de meeste kunstwerken : enerzijds MOODS, de

stemming, het uiterlijk(e) geeft het innerlijke weer, anderzijds PLACES, kleurrijke

kunstwerken die een ook een bepaalde sfeer oproepen, vaak met een met surreële

inslag.

Linda omschrijft het schilderen zelf als ‘op de pauzetoets drukken’. Die rust

weerspiegelt zich ook in de sereniteit, in de kalmte die de bijna bevroren beelden

uitstralen. Ondanks de harde kleuren, de scherpe contrasten en de grafische stijl,

heerst er stilte in de schilderijen. Dit zet zich ook door in de blik van de

geportretteerden: dromerig en introspectief, ingesloten in hun eigen wereld. Ook de

figuren die wel oogcontact zoeken met de toeschouwer behouden een zekere

reserve: ze blijven binnen hun eigen, vaak bevreemdende universum.

De kracht van de schilderijen ontstaat uit het spanningsveld tussen de harde,

grafische, soms fel gekleurde en contrastrijke eerste laag enerzijds en de

Unheimliche ondertoon anderzijds. Deze dualiteit vormt de kern van haar

expressieve schilderijen.

 

 

Let op: Deze tentoonstelling is al voorbij


Joëlle Moureau, 'Unknown Pleasures'

Joëlle Moureau (1990) ,  is een opkomende kunstenaar binnen de Antwerpse scene. Na een verhuis van haar geboortedorp aan de belgische kust naar Antwerpen begon Joëlle schilderijen te maken  van een figuratieve, hedendaagse aard.
Joëlle heeft op autodidactische wijze haar eigen schilderstijl ontwikkeld. Met zijn herkenbare zwarte contouren, ietwat naïeve perspectieven en vaak gelaagde kleuren. Een grote inspiratiebron zijn Van Gogh, Gauguin, Lautrec, Chagall.
'Wat mij inttrigeert in kunst, is wanneer er een ziel in een schilderij zit. Voor mij zijn schilderijen in zekere zin een verlengde van de schilder. Mijn kunst is een weerspiegeling van mijn eigen emoties, die de schilderijen hun sfeer geven.'
De expo 'Unknown Pleasures' is ontstaan onder de invloed  het debuutalbum 'Unknown Pleasures' van joy Division'. De tentoonstelling is een ode aan de 'klein (geheime) gelukjes'. Deze 'Joie de vivre' is op een naïve, onschuldige manier neergezet. Net zoals de muziek reflecteert het schilderij een zekere innerlijke sfeer.


Joëlle Moureau (1990) is a Belgian emerging artist. Born and raised at the coast. After moving to the city of Antwerp, Joëlle started making paintings, mainly of a figurative, contemporary nature.
The artist has been developing her own painting style, with its distinctive outlines, somewhat naïve perspectives and often layered acrylic coluor effects, on a self-taught basis. A big inspiration hereby was Van Gogh, Gauguin, Lautrec, Chagall.
'What intrigues me in art, is when there's a soul in a painting. For me paintings are in some way an extension of the painter My art is often a reflection of my own feelings, wich give the paintings their atmosphere.'
This current expo, 'Unknown Pleasures' was created under the influence of the music of Joy Division, from the debut album 'Unknown Pleasures'. The series is essentally an ode to life and its moments of (secret) pleasures. 'Joie de vivre' is potrayed in an innocent, almost naive way. Just like the music, the painting reflect certain inner atmospheres.

25 Coupe Champaign in the Morning.JPG

Coupe Champaing in the morning

French Roulette-min.JPG

French Roulette

Two Suns-min.jpg

Two suns

10 Gambling Girls-min.JPG

Gambling girls

06 Ian Curtis dancing-min.JPG

Ian Curtis dancing

14 Camping out-min.jpg

Camping out

17 Woman and Cat-min.jpg

Woman and cat

Ostend Nightlife-min.JPG

Ostend nigthlife

Let op: Deze tentoonstelling is al voorbij


Mathilde Lâm , Balance Game

Het werk van Mathilde Lâm is geworteld in haar zoektocht naar haar heritage en identiteit als Vietnamees-Chinees-Belgisch persoon. Ze haalt inspiratie uit het taoïsme en boedhisme en onderzoekt hoe we als ‘inter-beings’ geconnecteerd zijn met elkaar, onze voorouders en de natuur. Haar zelfportretten symboliseren de (dis)harmonie tussen het oosten en het westen in haarzelf.

Daarnaast ligt haar focus ligt op het humaniseren van voornamelijk Aziatische vrouwen, die vaak worden gestereotypeerd als zwakke of hypergeseksualiseerde objecten. Door middel van haar kunst confronteert ze de maatschappelijke druk en verwachtingen die op vrouwen worden gelegd. 

Lâm haalt als kunstenaar inspiratie uit zowel haar eigen onderbewustzijn en persoonlijke ervaringen, als de ervaringen van vrouwen wereldwijd. Haar werk dient als commentaar op de intersectie van identiteit, cultuur en gender, en de manieren waarop ze worden waargenomen en gerepresenteerd in de hedendaagse samenleving.

 

The work of Mathilde Lâm is rooted in her search for her heritage and identity as a Vietnamese-Chinese-Belgian individual. She draws inspiration from Taoism and Buddhism, exploring how we are interconnected as 'inter-beings' with one another, our ancestors and nature. Her self-portraits symbolize the (dis)harmony between the East and West within herself.

Additionally, her focus is on humanizing primarily Asian women, who are often stereotyped as weak or hypersexualized objects. Through her art, she confronts the societal pressures and expectations placed upon women.

As an artist, Lâm derives inspiration from both her own subconscious and personal experiences, as well as the experiences of women worldwide. Her work serves as commentary on the intersection of identity, culture, and gender, and the ways in which they are perceived and represented in contemporary society.

 

IMG-1488.jpg    IMG-1479.jpg

20230609_115153-min_0.jpg

 

Let op: Deze tentoonstelling is al voorbij


Tamara de Prest, 'Niets is in steen gebeiteld'

NIETS IS IN STEEN GEBEITELD 

Ons leven is vloeibaar geworden, waarbij bijna alles voortdurend in beweging is en weigert om vaste vormen aan te nemen. Niks is nog in steen gebeiteld, zei socioloog Zygmunt Bauman ooit.  Wat we vandaag zien, zal morgen niet hetzelfde zijn. De beelden die de kunstenaar brengt, blijven voortdurend veranderen en evolueren in een eeuwige zoektocht naar zichzelf. Zij blijft werken aan zichzelf, voor zichzelf en op zichzelf, voor een hoger goed en voor de ander, vloeibaar en in beweging.

 

Tamara De Prest (°1981, België) is beeldend kunstenaar. Van opleiding (SABK) is zij tekenaar en sedert een drietal jaar autodidact in de schilderkunst. Haar hoofdactiviteit is werken met theezakjes. Daarnaast spreekt zij via analoge collages, illustreert zij en volgt zij een opleiding fotokunst. Ruimtelijk werk vult aan daar waar tweedimensionaal werk haar belemmert om voluit te vertellen.

Als visueel verhalenverteller geeft Tamara De Prest uitdrukking aan haar innerlijke leefwereld en raakt zij met fragiele hand het thema psychische kwetsbaarheid aan. Het creëren gaat hand in hand met wat zij voelt en zintuiglijk waarneemt. Vanuit een persoonlijke drijfveer kiest ze voor het theezakje als metafoor voor haar eigen kwetsbaarheid. Deze kwetsbaarheid bezweert ze met technische duurzaamheid, wat meteen een weerspiegeling is van haar persoonlijke zoektocht naar veerkracht en weerbaarheid in de samenleving. Haar werk gaat over existentiële vragen, loslaten van ballast, onthechting en verbinding. Door haar eigen emoties te vertalen, zoekt ze naar houvast en zingeving, met als doel via haar werk niet enkel te komen tot haar authentieke Zelf, maar ook troost en comfort te bieden aan de Ander.

 

Tamara De Prest is educated in drawing and has been self-taught in painting for three years. Her main activity is working with tea bags. In addition, she speaks through analogue collages, she illustrates and she follows a course in photo art. Spatial work complements where two-dimensional work prevents her from fully telling.

As a visual storyteller, Tamara expresses her inner world and touches the theme of psychological vulnerability with a fragile hand. Creating goes hand in hand with what she feels and senses. Her work is a personal quest for resilience, guidance and meaning, in order to ultimately come to herself. By translating her own emotions, she strives to offer consolation and comfort to others through her work.

  20210803_133756 (1).jpg       20230426_tdp_2005.jpg

 

 

20220323_144525_0.jpg    20230626_2430.jpg

                         

   

                                                                                                                                                    

Let op: Deze tentoonstelling is al voorbij