Wedstrijdreglement ‘Message on a bottle’

Dorpsraad Koningshooikt vzw organiseert in samenwerking met Huisgalerij ART UUR  onder de naam ‘Message on a bottle’ een ontwerpwedstrijd voor kunstenaars.

De organisatie wil met dit initiatief zowel het artistieke als het sociaal-culturele gebeuren in Koningshooikt ondersteunen en stimuleren.

Message on a bottle’ wil de kans bieden aan de kandidaten om een etiket te ontwerpen voor het nieuwe bier van Koningshooikt, gebotteld ter ere van het 200-jarig bestaan van Koningshooikt. Tevens worden de geselecteerde werken tentoongesteld van vrijdag 25 september tot en met zaterdag 18 oktober bij Huisgalerij ART UUR, Lisperstraat 60, 2500 Lier.

Artikel 1

De wedstrijd staat open voor alle beeldende kunsten.

Artikel 2

Iedereen die zichzelf beschouwt als een beeldend kunstenaar, de minimum leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op 1 januari 2020, en akkoord gaat met onderhavig reglement, kan deelnemen aan de ontwerpwedstrijd ’Message on a bottle’.

Artikel 3

De kunstenaars dienen rekening te houden met de naam van het bier, nl. Jutteneer en met de kenmerken gestipuleerd in de opdracht[1]. Binnen deze grenzen beschikken zij over de volledige artistieke vrijheid.

Artikel 4

Dorpsraad Koningshooikt vzw in samenwerking met Huisgalerij ART UUR, organiseert de tentoonstelling van de door de jury geselecteerde werken. Deze laureatententoonstelling loopt van 26/9/2020 tot en met 10/10/2020 in Huisgalerij ART UUR ( Lisperstraat 60, 2500 Lier). De inkom is gratis. Alle deelnemers zijn uitgenodigd op de openingsreceptie op vrijdag 25 september om 19.30u.

Artikel 5

De ontwerpwedstrijd ‘Message on a bottle’ omvat 3 stadia:

  1. De registratie en inschrijving

Het inschrijvingsformulier is beschikbaar op de websites van de organisatoren www.dorpsraadkoningshooikt.be en www.huisgalerij.art-uur.be, alsook op eenvoudig verzoek bij Huisgalerij ART UUR.

Iedere kunstenaar kan slechts onder één naam en met één werk inschrijven. Het ontwerp wordt digitaal ingezonden en heeft volgende afmetingen 20,31cm x 29,1cm. Alles mag grafiek, schilderkunst, tekenkunst, mixed media, collage,...

Inschrijven kan enkel via het inschrijvingsformulier.

  1. De selectie

Van elke deelnemende kunstenaar wordt de inzending door de jury geëvalueerd op donderdag 17 september in Huisgalerij ART UUR, Lisperstraat 60 Lier. De jury bestaat uit 3 leden uit de kunstensector en 2 leden van de Dorsraad. De werken dienen aanwezig te zijn. Op basis van de collectieve beslissing van de jury wordt een groepstentoonstelling van de geselecteerde kunstenaars samengesteld.

De geselecteerde werken moeten door de kunstenaar of zijn vertegenwoordiger na het afsluiten van de tentoonstelling op zaterdag 10 oktober om 18 uur worden afgehaald.

  1. De tentoonstelling

De door de jury geselecteerde kunstenaars krijgen dus de kans om deel te nemen aan de groepstentoonstelling. Deze zal onder de na ’Message on a bottle’  worden bekendgemaakt. De eerste drie geselecteerden ontvangen bovendien een toepasselijk aandenken. Tijdens de openingsreceptie op vrijdag 25 september wordt een eindwinnaar aangeduid. De winnaar krijgt eveneens een passend aandenken en zal vermeld worden in de lanceringscampagne van het nieuwe Jutse bier.

Artikel 6

De beoordeling van de werken gebeurt door een deskundige jury. De beslissing is onherroepelijk.

Artikel 7

Huisgalerij ART UUR staat in voor de presentatie van de kunstwerken tijdens de tentoonstelling.

Artikel 8

Alle werken blijven eigendom van de kunstenaars. Deze verbinden zich ertoe de door de jury geselecteerde kunstwerken gratis ter beschikking te houden tot en met het afsluiten van de tentoonstelling.

Afbeeldingen van alle deelnemende werken kunnen gratis worden gebruikt voor grafische doeleinden zoals de aanmaak of ander promotiemateriaal in functie van de wedstrijd. De afbeelding van het winnende werk wordt gratis gebruikt voor het etiket van het feestbier Jutteneer  en voor alle merchandising of ander promotiemateriaal in functie van het nieuwe bier met vermelding van zijn/haar naam.

Artikel 9

De jury heeft het recht om kunstwerken te weigeren die om ethische en/of praktische redenen problemen kunnen stellen.

Bij vragen over dit reglement kan u contact opnemen met de Dorpsraad Koninsghooikt vzw via dorpsraad@koningshooikt.be

 

Koningshooikt, 22/06/2020

[1] Zie  Open Call ‘message on a bottle’